Znajdź media:


Sad Nowoczesny

Kategorie: Rolnictwo > ogrodnictwo
Sad Nowoczesny
Wydawca: Hortpress Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: sadownicy i ogrodnicy

Tematyka: Pismo poświęcone polskiemu sadownictwu. Zamieszczane są artykuły naukowe dotyczące produktów mających zastosowanie w gospodarstwie sadowniczym i szkółkarskim. Publikuje artykuły na temat uprawy roślin sadowniczych, m.in.: nawożenia, ochrony przed szkodnikami i chorobami, rzechowywania owoców oraz hodowli nowych odmian.
Zapytaj o ofertę