Znajdź media:


Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

Kategorie: Rolnictwo > uprawa
Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego
Wydawca: APRA Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 6 300
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: plantatorzy buraków cukrowych, cukrownie

Tematyka: Pismo porusza problemy związane z polityką rolną uprawy buraka cukrowego. Jest poradnikiem dla producentów rolnych, poruszającym szeroko pojęte zagadnienia agrotechniczne, dotyczące uprawy buraka cukrowego: odmianoznawstwo, ochrona, nawożenie, pielęgnacja, mechanizacja, a także związane np. z produkcją biopaliw.
Zapytaj o ofertę