Znajdź media:


Warzywa i Owoce Miękkie

Kategorie: Rolnictwo > ogrodnictwo
Warzywa i Owoce Miękkie
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 8 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Magazyn skierowany jest do producentów warzyw i owoców miękkich

Tematyka: Czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie”, powstało w wyniku połączenia dwóch tytułów „top Warzywa” i „Owoce Warzywa Kwiaty”. Tytuł ten łączy najlepsze elementy swoich prekursorów i ukazuje się co miesiąc, dzięki czemu przekazuje aktualne i sprawdzone wiadomości. Więcej uwagi poświęcono tematyce ekonomicznej w ramach działów „Ogrodnik zarządza” i „Bazar i hurt”. Zwraca uwagę na opłacalność produkcji różnych gatunków warzyw i owoców w różnych technologiach oraz śledzi rynkowe trendy w kraju i poza granicami.
Zapytaj o ofertę