Znajdź media:


Twój Przegląd Stomatologiczny

Kategorie: Medycyna > stomatologia
Twój Przegląd Stomatologiczny
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 9 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze stomatolodzy i protetycy

Tematyka: Pismo poświęcone stomatologii i protetyce. Prezentuje materiały i sprzęt dla gabinetów i centrów stomatologicznych, informuje o nowych lekach, sposobach leczenia, omawia zagadnienia prawne i ekonomiczne.
Zapytaj o ofertę