Znajdź media:


Nowoczesny Technik Dentystyczny

Kategorie: Medycyna > stomatologia
Nowoczesny Technik Dentystyczny
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: technicy dentystyczni

Tematyka: Czasopismo informuje o najważniejszych dla środowiska techników wydarzeniach, wskazuje konkretne rozwiązania problemów, z jakimi polscy technicy spotykają się w swojej codziennej pracy. Magazyn pisze m.in. o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach w technice dentystycznej, wyposażeniu pracowni protetycznych, zawiera przegląd sprzętu i materiałów protetycznych.
Zapytaj o ofertę