Znajdź media:


Diners Club Magazine - wersja elektroniczna

Kategorie: Hobby > luksus
Diners Club Magazine - wersja elektroniczna
Wydawca: Direct Publishing Group Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 25 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: użytkownicy kart Diners Club: osoby o bardzo wysokich dochodach (co najmniej 90 000 PLN rocznie), głównie mężczyźni, menedżerowie wyższego i średniego szczebla, biznesmeni, własciciele firm, wolne zawody

Tematyka: Luksusowy magazyn posiadaczy kart Diners Club. Zawiera artykuły bezpośrednio związane z życiem i pracą użytkowników kart: moda, motoryzacja, ciekawe miejsca, prezentacja ekskluzywnych produktów i marek. Dodatkowo zawiera praktyczne informacje związane z użytkowaniem kart DC.
Zapytaj o ofertę