Znajdź media:


Woman

Kategorie: Kobiece > luksusowe
Woman
Wydawca: Concept Publishing Polska Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kobiety, klientki sklepów Dermiki, czlonkinie klubu Dermika, uczęszczające do salonów SPA

Tematyka: Magazyn wydawany na zlecenie firmy Dermika. Głównym celem jest budowanie wizerunku firmy jako specjalisty w zakresie pielęgnacji urody i aktywizacji zdrowotnej. Artykuły związane są z pielęgnacją urody, z życiem, pracą i pasjami klientek Dermiki.
Zapytaj o ofertę