Znajdź media:


Teleprogram

Kategorie: Telewizja, Kino > program TV
Teleprogram
Wydawca: Polska Press Sp. z o.o.
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 384 849
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: mieszkańcy regionów, w których rozchodzi się tygodnik

Tematyka: TV guide zawierający cotygodniowy program telewizyjny. Pismo bezpłatnie dołączane do dzienników i tygodników lokalnych. W regionach, w których nie jest kolportowany z pismami lokalnymi, dostępny jest w sprzedaży detalicznej pod nazwą Tele Programy.
Zapytaj o ofertę