Znajdź media:


Finanse Komunalne

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > samorząd terytorialny
Finanse Komunalne
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 1 200
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: skarbnicy samorządowi, osoby odpowiedzialne za lokalne budżety, księgowi, prawnicy

Tematyka: W piśmie omawiane są problemy praktycznej i teoretycznej dzialałności budżetowo- finansowej gmin oraz funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych RIO. Magazyn prezentuje rozstrzygniecia RIO, orzecznictwo sądowe, wykładnię przepisów prawa, materiały analityczne.
Zapytaj o ofertę