Znajdź media:


Samorząd Terytorialny

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > samorząd terytorialny
Samorząd Terytorialny
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 900
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby pracujące w samorządzie terytorialnym, prezydenci miast, wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radcowie prawni

Tematyka: Pismo poświęcone zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej takim jak ustrój, finanse czy zarządzanie. Na jego łamach podejmowane są teoretyczne problemy dotyczące prawa, samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą. Można znaleźć orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zapytaj o ofertę