Znajdź media:


Gość Niedzielny

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie opiniotwórcze
Gość Niedzielny
Wydawca: Instytut Gość Media
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 206 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: głównie osoby pow. 40 lat, religijne, związane z Kościołem katolickim

Tematyka: Pismo katolickie. Łączy tematykę religijna ze sprawami społeczno- kulturalnymi, przynosi informacje z życia Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie.
Zapytaj o ofertę