Znajdź media:


Burak Cukrowy

Kategorie: Rolnictwo > uprawa
Burak Cukrowy
Wydawca: Bartens Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 25 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Plantatorzy buraka cukrowego, cukrownie

Tematyka: Pismo porusza tematykę: przemysł buraczany, ochrona buraka, nawożenie, odmiany buraka, techniki rolnicze, nowości na rynku rolnym.
Zapytaj o ofertę