Znajdź media:


Hoduj z Głową - Bydło

Kategorie: Rolnictwo > hodowla
Hoduj z Głową - Bydło
Wydawca:
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: hodowcy bydła, zootechnicy, lekarze weterynarii.

Tematyka: magazyn poświęcony tematyce związanej z hodowlą bydła. W czasopiśmie publikowane są artykuły specjalistów w dziedzinie zdrowia, hodowli, żywienia bydła, genetyki, rozrodu, techniki i ekonomii. Ponadto można znaleźć zagadnienia dotyczące infrastruktury budynków i produkcji, tematy ze świata dotyczące hodowli, informacje z imprez targowych.
Zapytaj o ofertę