Znajdź media:


Automobilista

Kategorie: Motoryzacja > klasyka
Automobilista
Wydawca: Automobilista s.c.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 20 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Entuzjaści dawnej motoryzacji, kolekcjonerzy, wlaściciele warsztatów, osoby zajmujące się renowacją zabytkowych pojazdów.

Tematyka: Pismo zawiera porady dla kolekcjonerów w zakresie formalności prawnych związanych z pozyskiwaniem i użytkowaniem pojazdów zabytkowych, jak również dotyczących ich dokumentacji technicznej oraz sposobów i metod rekonstrukcji; opisuje historie starych samochodów.
Zapytaj o ofertę