Znajdź media:


Medycyna Praktyczna - Psychiatria

Kategorie: Medycyna > psychiatria
Medycyna Praktyczna - Psychiatria
Wydawca:
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: psychiatrzy i lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Tematyka: Magazyn naukowy poświęcony psychiatrii. Zawiera artykuły przeglądowe i wytyczne, praktykę kliniczna, przegląd aktualnych badań (streszczenia i omówienia badań klinicznych), interakcje leków psychotropowych, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, prawo medyczne, etyka w medycynie.
Zapytaj o ofertę