Znajdź media:


Przegląd Budowlany

Kategorie: Budownictwo > budownictwo ogólne
Przegląd Budowlany
Wydawca: Zarzad Glówny PZIiTB
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 100
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedsiębiorstwa budowlane, inżynierowie i technicy pracujący w projektowaniu, organizacje inwestorskie, samorządy terytorialne, producenci budowlani, producenci materiałów budowlanych, jednostki naukowo badawcze.

Tematyka: Pismo zawiera informacje o najnowszych technologiach, materiałach i maszynach budowlanych, najciekawszych budowlach, normach i aktach prawnych; informacji o producentach nowoczesnych wyrobów dla budownictwa, targach krajowych i zagranicznych.
Zapytaj o ofertę