Znajdź media:


Neurologia Praktyczna

Kategorie: Medycyna > neurologia
Neurologia Praktyczna
Wydawca: Czelej Sp. z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze neurolodzy, lekarze pierwszego kontaktu zainteresowani problemami neurologicznymi

Tematyka: Na łamach czasopisma ukazują się omówienia ważnych tematów neurologicznych, doniesienia naukowe, prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, pytania do specjalisty, informacje o ważnych wydarzeniach, zjazdach i konferencjach. Czasopismo indeksowane przez Index Copernicus International.
Zapytaj o ofertę