Znajdź media:


Kierunek Wodkan

Kategorie: Branżowe > ekologia
Kierunek Wodkan
Wydawca: BMP Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy do spraw technicznych i główni specjalisci z oczyszczalni ścieków, wodociągów, zakładów przemysłowych (elektrownie, elektrocieplownie, zakłady chemiczne, rafinerie, petrochemie)

Tematyka: Na łamach tytułu prezentowane są najnowsze osiągniecia techniczne i technologiczne w zakresie technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, utylizacji osadów ściekowych, urządzeń do ochrony wód, gospodarki odpadami.
Zapytaj o ofertę