Znajdź media:


Dozór Techniczny

Kategorie: Branżowe > branżowe inne
Dozór Techniczny
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 1 600
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Inżynierowie i technicy nadzoru technicznego, konstruktorzy, technolodzy oraz pracownicy jednostek naukowo-badawczych, zakłady produkcyjne i montażowe, laboratoria, zakłady energetyczne, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie techniczne.

Tematyka: Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, takimi jak kotly parowe i wodne, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi, żurawie, podesty, wciągarki - w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji tych urzadzeń, analizy awarii i nieszczęśliwych wypadków, decyzje i przepisy dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykazy laboratoriów badawczych uprawnionych do wykonywania okresśonych badań.
Zapytaj o ofertę