Znajdź media:


Elektronik

Kategorie: Branżowe > elektronika
Elektronik
Wydawca: AVT Korporacja
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Menedżerowie, inżynierowie i technicy, konstruktorzy, handlowcy, naukowcy, studenci.

Tematyka: Pismo prezentuje wszystkie działy elektroniki, najwięcej miejsca zajmują zagadnienia rynku i techniki. Magazyn zawiera przeglądy i raporty rynkowe wyodrebnionych dziedzin i uslug. W części technicznej są przedstawiane aktualne rozwiązania i trendy rozwojowe dla poszczególnych grup wyrobów. Pomostem między rynkiem a techniką jest dział Nowe produkty, który przedstawia najnowsza ofertę rynkową światowych producentów podzespołów i sprzętu.
Zapytaj o ofertę