Znajdź media:


T3

Kategorie: Hobby > technika
T3
Wydawca: AVT Korporacja
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 40 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: mężczyźni i kobiety w wieku 25-40 lat, dobrze sytuowani, zorientowani w nowościach na rynku.

Tematyka: Międzynarodowy magazyn poświęcony nowym technologiom. Obecny jest w 23 krajach. Magazyn lifestylowy łączy informacje o produktach z rzeczowymi artykułami i sesjami zdjęciowymi (telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, sprzętu audio i HD). Magazyn jest kierowany zarówno do mężczyzn, jak i kobiet, prezentowane jest odrębnie męskie i kobiece spojrzenie na omawiane w numerze produkty.
Zapytaj o ofertę