Znajdź media:


Chronos

Kategorie: Hobby > luksus
Chronos
Wydawca: Unit Wydawnictwo Informacje Branzowe Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 12 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zamożne, zainteresowane nabyciem drogich zegarków i biżuterii

Tematyka: Magazyn poświęcony ekskluzywnym zegarkom. Pismo prezentuje najnowsze modele oraz testy zegarków.
Zapytaj o ofertę