Znajdź media:


Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania

Kategorie: Branżowe > elektronika
Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 1 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Kadra naukowa i kierownicza, inżynierowie, technicy oraz managerowie zakładów przemysłu elektronicznego i dziedzin pokrewnych (zakłady energetyczne, huty, kopalnie), wyższe uczelnie, instytuty naukowe, ośrodki naukowo-badawcze.

Tematyka: Technologia elektronowa, technologia próżni, materiały elektroniczne, mikroelektronika, technika laserowa i mikrofalowa, konstrukcja, miernictwo i zastosowania podzespołów elektronicznych. Informacje o nowościach elektroniki światowej i krajowej, opisy wybranych, patentów, sylwetki elektroników, wiadomości dla managerów: polityka celna, certyfikacje, wyrobów, rynek elektroniczny w Polsce, rynki zagraniczne, ogłoszenia firm.
Zapytaj o ofertę