Znajdź media:


Nowa Energia

Kategorie: Branżowe > energetyka
Nowa Energia
Wydawca: Nowa Energia s.c.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kadra zarządzająca, techniczna, marketingowa oraz naukowo-badawcza przedsiębiorstw i instytucji branży energetycznej; przedstawiciele grup energetycznych w kraju, największych elektrowni, ciepłowni, biur projektowych i instytucji związanych z branżą energetyczną oraz instytutów

Tematyka: Magazyn przedstawia aktualną sytuację branży energetycznej, prezentuje inwestycje w niej realizowane, informuje o istotnych wydarzeniach z sektora. Tematyka magazynu obejmuje również nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane energetyce, innowacje, wdrożenia i inne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, OZE, automatyki, IT, finansowania. Wydawnictwo zawiera stale działy tematyczne: elektroenergetyka, rynek energii, paliwa, ciepłownictwo.
Zapytaj o ofertę