Znajdź media:


Nowoczesna Medycyna Estetyczna

Kategorie: Medycyna > medycyna estetyczna
Nowoczesna Medycyna Estetyczna
Wydawca: MBMedia
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze i managerowie odpowiedzialni za funkcjonowanie gabinetów i ośrodków medycyny estetycznej, managerowie klinik i gabinetów stomatologii estetycznej, członkowie Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti - Aging

Tematyka: W magazynie zamieszczone są artykuły opisujące medycynę estetyczną od strony ekonomicznej. Artykuły dotyczą ofert firm skierowanych do lekarzy medycyny estetycznej w Polsce, informują o nowych metodach pojawiających się na polskim rynku, nowoczesnym sprzęcie oraz o preparatach potrzebnych do zabiegów, informują na temat kosztów prowadzenia gabinetów. Pismo stanowi platformę wymiany doświadczeń związanych z biznesowym wymiarem medycyny estetycznej, porusza problematykę pozyskiwania i utrzymywania pacjentów.
Zapytaj o ofertę