Znajdź media:


Hodowca i Jeździec

Kategorie: Hobby > konie
Hodowca i Jeździec
Wydawca: Polski Związek Hodowców Koni
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele koni, stajni i ośrodków; kierownicy, trenerzy, instruktorzy, sportowcy, studenci oraz hodowcy i jeźdźcy.

Tematyka: Magazyn poświęcony hodowli koni oraz jeździectwu sportowemu i amatorskiemu w szerokim tego słowa znaczeniu. Porusza wszelkie zagadnienia związane z hodowlą koni w ogóle i hodowlą poszczególnych ras koni oraz informuje na bieżąco o najważniejszych ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach hodowlanych.
Zapytaj o ofertę