Znajdź media:


Wszystko dla Szkoły

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Wszystko dla Szkoły
Wydawca: Agencja Sukurs
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół

Tematyka: Od 2013 roku miesięcznik przekształcił się w zbiór materiałów graficznych dla szkół. Zawiera plakaty, gazetki ścienne, plansze edukacyjne, materiały do pokoju nauczycielskiego, na korytarz itd. Możliwość umieszczenia reklam jedynie na okładkach.
Zapytaj o ofertę