Znajdź media:


Hutnik - Wiadomości Hutnicze

Kategorie: Branżowe > hutnictwo, górnictwo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Profesorowie, studenci wyższych uczelni technicznych, pracownicy naukowi instytutów badawczych, inżynierowie i technicy w hutach, osoby handlujące wyrobami hutniczymi i, urządzeniami do produkcji hutniczej.

Tematyka: Technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach, wystepujących w hutach jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji.
Zapytaj o ofertę