Znajdź media:


Nouky i przyjaciele

Kategorie: Dzieci > wiek 3-6 lat
Nouky i przyjaciele
Wydawca: Media Service Zawada Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 50 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dzieci w wieku 3-6 lat

Tematyka: Magazyn powstał na kanwie serialu „Nouky i przyjaciele”, emitowanego w TV. Koncepcja pisma, zbudowana jest wokół wybranego tematu wiodącego, wspierająca edukacyjno-poznawczy charakter magazynu. Na każdej stronie mały czytelnik znajdzie inne aktywności połączone z treściami edukacyjnymi, dopasowanymi (pod względem poziomu trudności zadań, doboru słownictwa i szaty graficznej) do poziomu jego percepcji.
Zapytaj o ofertę