Znajdź media:


Ecclesia

Kategorie: Katolickie, Religia > zarządzanie parafiami
Ecclesia
Wydawca:
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: proboszczowie parafii, ekonomi diecezjalni, członkowie Episkopatu Polski, hierarchowie kościelni wyznań chrześcijańskich i zgromadzeń zakonnych, osoby mające wpływ na zarządzanie parafią

Tematyka: Pismo poświęcone zarządzaniu parafią. Pomaga w doborze materiałów, technik i technologii niezbędnych podczas budowy, remontu oraz wyposażania kościołów i probostw. Publikuje zagadnienia dotyczące: finansów, podatków, administrowania nieruchomościami, prowadzenia dzialalności gospodarczej i wydawniczej w parafii.
Zapytaj o ofertę