Znajdź media:


Forum Budowlane

Kategorie: Budownictwo > budownictwo ogólne
Forum Budowlane
Wydawca: Polskie Centrum Budownictwa Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: wykonawcy i przedsiębiorcy budowlani, kadra zarządzająca, inżynierowie i technicy budowlani, inspektorzy nadzoru, doradcy inwestycyjni, biura projektowe i wdrożeniowe, wydziały, inwestycji w urzędach gminnych i wojewódzkich.

Tematyka: magazyn wykonawcy i inwestora budowlanego. Jest poradnikiem i źródłem informacji dla kadry zarządzającej podmiotów działających na rynku budowlanym. Miesięcznik prezentuje zarówno tematy z zakresu technik i technologii stosowanych w budownictwie, jak również raporty i analizy dotyczące rynku budowlanego, przedstawia problemy związane z ustawodawstwem w budownictwie, udziela porad, prezentuje oprogramowanie i techniki zarządzania.
Zapytaj o ofertę