Znajdź media:


Polska Energia

Kategorie: Branżowe > energetyka
Polska Energia
Wydawca: Direct Publishing Group Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 15 430
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy generalni i dyrektorzy zarządzający firmami z branży energetycznej; kadra zarządzająca firmami wchodzącymi w skład grupy TAURON Polska Energia SA; przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego (np. KNF, GPW).

Tematyka: Magazyn wydawany na zlecenie firmy Tauron. Zawiera wywiady z autorytetami w dziedzinie gospodarki, felietony, wyzwania branży, innowacje, flesz gospodarczy, strategia, polemika ekspertów, artykuły tematyczne.
Zapytaj o ofertę