Znajdź media:


Informator Rolniczy

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Informator Rolniczy
Wydawca: Grupa ZPR Media
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: rolnicy indywidualni, firmy i spółdzielnie rolnicze

Tematyka: Prezentuje aktualną, dostepną na rynku ofertę producentów i dystrybutorów materiałów, środków i maszyn niezbędnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz producentów materiałów budowlanych. Informator posiada podział na branże: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika rolnicza oraz budownictwo rolnicze. Podział uzupelniony jest indeksem nowości, adresami dystrybutorów, kalendarzem najważniejszych imprez targowych.
Zapytaj o ofertę