Znajdź media:


Krajowa Rada Sądownicza

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > prawo
Krajowa Rada Sądownicza
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Tematyka: Pismo o charakterze środowiskowym, wydawane wspólnie z Krajową Radą Sadownictwa
Zapytaj o ofertę