Znajdź media:


Misyjne drogi

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
Wydawca: Misyjne Drogi
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 25 000
Zasięg: ogólnopolskie
Czytelnicy: rodziny chrześcijańskie

Tematyka: „Misyjne Drogi” to ciekawy, bogato ilustrowany dwumiesięcznik o tematyce misyjnej i religijnej, skupiony szczególnie na działalności ewangelizacyjnej. Poszerza wiedzę o obecności i formach aktywności Kościoła w różnych częściach świata, a dzięki ciekawej formie, starannie dobranym zdjęciom i dbałości o precyzję informacji pełni również rolę edukacyjną.
Zapytaj o ofertę