Znajdź media:


Analiza przypadków w pediatrii

Kategorie: Medycyna > pielęgniarstwo
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Czasopismo skierowane do specjalistów, lekarzy pediatrów.

Tematyka: Czasopismo skupiające się na praktycznej wiedzy płynącej z polskich gabinetów. Publikacja zawierać będzie zbiór standardów leczenia i algorytmów postępowania lekarzy wraz z kartami zaleceń dla rodziców. Tytuł rekomendowany przez Fundację Rozwoju Pediatrii.
Zapytaj o ofertę