Znajdź media:


PSYCHIATRA. Pismo dla praktyków

Kategorie: Medycyna > psychiatria
Wydawca: Mediadore Witold Szuk
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 8 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Wszyscy polscy psychiatrzy i rezydenci specjalizujący się w psychiatrii.

Tematyka: magazyn o psychiatrii i o psychiatrach pod red. dr Tomasza Szafrańskiego, wydawany od maja 2013 r. cieszy się ogromnym zainteresowaniem lekarzy psychiatrów z powodu wyjątkowej zawartości, atrakcyjnej formy oraz trafnego rozłożenia akcentów między sprawami ważnymi i ciekawymi.
Zapytaj o ofertę