Znajdź media:


Psychiatra dla Lekarza Rodzinnego

Kategorie: Medycyna > psychiatria
Wydawca: Mediadore Witold Szuk
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Liczna grupa lekarzy POZ zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego przydatną w codziennej praktyce.

Tematyka: Kwartalnik „Psychiatra w POZ/dla lekarzy rodzinnych” jest mniej środowiskowy, z przystępniejszymi treściami dla lekarzy nie psychiatrów.Dociera do wielu lekarzy rodzinnych dzięki powszechnej i darmowej dystrybucji. W nakładzie 10-15.000 egz. trafia bezpośrednio do rąk lekarzy głównie poprzez przedstawicieli medycznych firm farmaceutycznych oraz na konferencjach i sympozjach lekarskich.
Zapytaj o ofertę