Znajdź media:


po Polsku

Kategorie: Polonijne > inne
Wydawca: poPolsku
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 40 000
Zasięg: Holandia
Czytelnicy: Polacy mieszkający w Polsce

Tematyka: ma charakter informacyjno-edukacyjny
Zapytaj o ofertę