Znajdź media:


Gazeta Polonijna Berlin

Kategorie: Polonijne > inne
Wydawca: Harald Alexa
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6000
Zasięg: Niemcy, Berlin
Czytelnicy: polskojęzyczna ludność mieszkająca w Berlinie.

Tematyka: miesięcznik informacyjno – ogłoszeniowy
Zapytaj o ofertę