Znajdź media:


Nowa Stal

Kategorie: Branżowe > metalurgia
Wydawca: Wydawnictwo Prasowe AML PRESS
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: skierowane do tych wszystkich, którzy są związani z polską branżą stali nierdzewnych oraz rynkiem aluminium. Docieramy do przedstawicieli firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwórstwem stali nierdzewnych oraz aluminium, a także firm będących odbiorcami tego rodzaju materiałów, jak i szeroko rozumianego otocznia biznesowego, mediów czy środowiska naukowego.

Tematyka: opisuje aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, przedstawia strategie przedsiębiorstw, sylwetki ludzi związanych z branżą oraz analizy aktualnych trendów, prezentuje dane statystyczne i wiele innych użytecznych informacji.
Zapytaj o ofertę