Znajdź media:


Media & Marketing Polska

Kategorie: Marketing Reklama > marketing
Media & Marketing Polska
Wydawca: VFP Communications Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby, które na co dzień podejmują decyzje strategiczne w dziedzinie mediów, reklamy i marketingu, stanowią grupę w wysokiej hierarchii biznesu, pracownicy średniego i niższego szczebla w firmach związanych z mediami i reklama

Tematyka: Najstarszy ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie i marketingowi. Stale działy: Aktualności - wydarzenia o wprowadzaniu na rynek nowych produktów, najnowsze badania rynkowe, analizy poszczególnych segmentów; Media - wydarzenia zachodzące w telewizji, radiu, prasie, reklamie zewnętrznej oraz internetu, dane dotyczące popularności mediów oraz struktura wydatków na reklamie; Net marketing - Internet jako nowe medium i narzędzie marketingowe; Marketing Mix - działania promocyjne podejmowane na rynku; Reklama - informacja o agencjach reklamowych.
Zapytaj o ofertę