Znajdź media:


Tygodnik Biznes i Prawo (e-wydanie)

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > prawo
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 530 000
Zasięg: ogólnopolskie
Czytelnicy: Główne grupy odbiorców: przedsiębiorcy, menedżerowie z różnych branż, mikro przedsiębiorcy, specjaliści, prawnicy, urzędnicy

Tematyka: Tygodnik podzielony na dwie, ściśle powiązane ze sobą części: gospodarczą oraz prawną, opisującą przepisy ważne z punktu widzenia gospodarki. Biznes: wydarzenia, decyzje i trendy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców oraz osób obsługujących biznes. Prawo: związki pomiędzy uchwalanymi przepisami, a ich biznesowymi konsekwencjami.
Zapytaj o ofertę