Znajdź media:


Region Plus

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > ekonomia
Region Plus
Wydawca: MIESIĘCZNIK „REGION PLUS"
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: adresowany jest do środowisk samorządowych, naukowych i przedsiębiorców, tych grup społecznych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców.

Tematyka: tematyka związana z polityką regionalną, innowacyjną gospodarką, zrównoważonym rozwojem obszarów metropolitarnych i ekologią. Te obszary zainteresowań budowane są w oparciu o ideę smart, która jest odpowiedzią na wyzwanie zmieniającej się przestrzeni publicznej XXI wieku.
Zapytaj o ofertę