Znajdź media:


Dookoła Świata

Kategorie: Podróże > podróże ogólne
Dookoła Świata
Wydawca: Wydawnictwo Prywatne
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolskie
Czytelnicy: osoby bez ram wiekowych zainteresowane podróżami

Tematyka: Tematyka obejmuje podróże i wypoczynek, informacje, poradniki promocję odzieży i sprzętu sportowego, turystycznego i specjalistycznego, materiały promocyjne targów, festiwali, wypraw, badań naukowych, nformacje i artykuły o Polsce – regionach, miastach, ośrodkach organizowanych przedsięwzięciach
Zapytaj o ofertę