Znajdź media:


AeroPlan

Kategorie: Branżowe > lotnictwo
AeroPlan
Wydawca: Agencja Lotnicza ALTAIR Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dla osób zawodowo związanych z branżą obronną

Tematyka: Pismo poświęcone szeroko pojętym sprawom obronności, w tym polityce obronnej, przemysłowi zbrojeniowemu i technice wojskowej.
Zapytaj o ofertę