Znajdź media:


Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne

Kategorie: Branżowe > wojsko
Militaria XX wieku. Wydanie Specjalne
Wydawca: KAGERO Publishing sp. z o. o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 14 950
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: hobbyści, firmy związane produkcją uposażenia dla grup rekonstrukcyjnych, miłośnicy militariów, modelarze.

Tematyka: magazyn militarny zawierający artykuły poświęcone: rozwoju techniki wojskowej, krwawych wojen światowych i lokalnym konfliktom, które mogły doprowadzić do globalnej katastrofy - lotnictwo, broń pancerna, artyleria, okręty.
Zapytaj o ofertę