Znajdź media:


Informator Sadowniczy

Kategorie: Rolnictwo > ogrodnictwo
Informator Sadowniczy
Wydawca: Plantpress Sp z o.o.
Częstotliwość: 6 razy/rok
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: pracujący w branży sadowniczej, sadownicy.

Tematyka: podstawowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia sadów oraz plantacji roślin jagodowych, technologii zbioru i przechowywania owoców oraz sprzedaży i innych form zagospodarowania plonów.
Zapytaj o ofertę