Znajdź media:


MovieStar Planet

Kategorie: Dzieci > wiek 7-12 lat
MovieStar Planet
Wydawca: Egmont Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 35 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dzieci w wieku 8-12lat (gł. dziewczynki)

Tematyka: Magazyn dotyczący wirtualnego świata. Dla początkujących użytkowników i tych, którzy MovieStarPlanet nie znają, magazyn będzie przedstawieniem tego niezwykle ciekawego wirtualnego świata, a dla wprawionych graczy – wskazówką, jak zdobywać jeszcze więcej StarCoins. W każdym numerze prezent: kod na itemsy do wykorzystania w grze.
Zapytaj o ofertę