Znajdź media:


Utrzymanie Ruchu

Kategorie: Branżowe > utrzymanie ruchu
Utrzymanie Ruchu
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Czasopismo kolportowane jest do wyselekcjonowanej bazy osób odpowiedzialnych za procesy utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, które pragną poszerzać wiedzę fachową w ramach swoich kompetencji zawodowych. Należą do nich: właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów UR kierownicy ds. produkcji, dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, inżynierowie, technologowie, kierownicy działów jakości, koordynatorzy TPM.

Tematyka: Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to platforma wymiany informacji istotnych dla obsługi działów maintenance, poprzez którą eksperci branżowi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wysoki poziom merytoryczny publikacji zapewniają autorzy – uznani badacze, wieloletni praktycy i niezależni eksperci. Publikujemy porady szkoleniowców oraz kierownictwa działów UR największych polskich i światowych przedsiębiorstw.
Zapytaj o ofertę